Quad Suites Silom

Adress: ต้องการเน้นที่จะสร้าง Enclosure space หรือพื้นที่ว่างปิดล้อมจากภายนอกขึ้นภายในอาคารทั้งในพื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละห้อง ที่ตั้งโครงการอยู่ในใจกลางเมืองที่สมบูรณ์แบบ ใกล้ขนส่งมวลชน ทำให้เดินทางได้สะดวกสบาย
Contact Us
Project Name Quad Suites Silom
ชื่อเรียกอื่นๆ
  • Quad สีลม
  • ควอด สีลม
  • Quad Silom
ที่อยู่โครงการ บางรัก กรุงเทพมหานคร
ประเภทห้องในโครงการ
  • 1 Bedroom (39.0 ตร.ม.)
  • 2 Bedroom (94.0 ตร.ม.)
ความสูงเพดาน – เมตร
ค่าส่วนกลาง – บาท/ตร.ม.
จำนวนอาคาร 1
จำนวนชั้น 8
จำนวนห้องในโครงการ 74 ห้อง
ปีที่สร้างเสร็จ 2010

Contact Us

Schedule a showing?
You can reply to private messages from "Inbox" page in your user account.

Compare Listings